wymacać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wymacać
czasownik, aspekt dokonany
feel
locate 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich