Translatica, kierunek polsko-angielski
wyludnić czasownik, aspekt dokonany;
dispeople;
desolate;
unpeople;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich