Translatica, kierunek polsko-angielski
wylot rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
outlet chemia, medycyna, elektryka;
exit chemia, medycyna;
mouth geografia, technika;
departure lotnictwo, transport;
orifice anatomia, chemia;
nozzle ogrodnictwo;
outfall;
exhaust;
flight;
opening;
escape;
offset;
spout ogrodnictwo;
muzzle wojsko;
vent;
issue;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich