wykład

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wykład
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
lecture 
Informatyka, Szkolnictwo, ang. brytyjska, Matematyka, potoczne, nieoficjalne, Szkolnictwo wyższe
talk
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich