Translatica, kierunek polsko-angielski
wydźwięk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
overtone;
tenor;
resonance;
undertone;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich