wydolność

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wydolność
rzeczownik, rodzaj żeński
capability 
Nauki ścisłe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich