Translatica, kierunek polsko-angielski
wydoić czasownik, aspekt dokonany;
milk weterynaria, rolnictwo, przenośne, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
strip;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich