Translatica, kierunek polsko-angielski
wydechowy przymiotnik;
exhaust technika;
exhaust-;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich