Translatica, kierunek polsko-angielski
wydawać wyrok czasownik, aspekt niedokonany;
pass a sentence prawo;
pass judgment prawo;
pronounce prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich