Translatica, kierunek polsko-angielski
wychłostać czasownik, aspekt dokonany;
whip;
flog książkowe, oficjalne;
cane;
lash książkowe, oficjalne;
chastise książkowe, oficjalne;
birch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich