Translatica, kierunek polsko-angielski
wybełkotać czasownik, aspekt dokonany;
mutter;
mumble potoczne, nieoficjalne;
gibber potoczne, nieoficjalne;
gabble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich