wtranżalać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wtranżalać
czasownik, aspekt niedokonany
put away 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich