Translatica, kierunek polsko-angielski
wstępny warunek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → prerequisite
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich