wrzucać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wrzucać
czasownik, aspekt niedokonany
throw 
Technika
toss
drop
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich