Translatica, kierunek polsko-angielski
wpust rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
inlet;
key mechanika;
intake;
rabbet;
entrance;
slot;
mortise;
entry;
tongue;
gully;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich