Translatica, kierunek polsko-angielski
wprowadzić na urząd czasownik, aspekt dokonany;
install;
induct;
instal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich