Translatica, kierunek polsko-angielski
wprowadzać nieporządek czasownik, aspekt niedokonany;
ruffle;
unsettle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich