Translatica, kierunek polsko-angielski
wołowe rzeczownik, rodzaj nijaki; → beef potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich