Translatica, kierunek polsko-angielski
wolny bilet rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → pass ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich