wnosić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wnosić
czasownik, aspekt niedokonany
contribute 
Prawo
bring in 
przenośne
conclude 
książkowe, oficjalne
file 
Prawo
move
submit 
Prawo
bring 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich