Translatica, kierunek polsko-angielski
wnosić poprawki czasownik, aspekt niedokonany;
amend;
emend;
correct ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich