Translatica, kierunek polsko-angielski
wnieść poprawki czasownik, aspekt dokonany;
amend;
emend;
correct;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich