Translatica, kierunek polsko-angielski
wmurować czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wmurowywać
embed;
set in;
wall in;
immure;
build in;
fix;
fix in;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich