Translatica, kierunek polsko-angielski
wlot rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
inlet medycyna, elektryka, inżynieria;
intake elektryka;
opening;
entry;
inflow;
entrance;
influx;
junction;
vent;
ingress;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich