Translatica, kierunek polsko-angielski
władanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
reign;
rule książkowe, oficjalne;
command;
ruling;
dominion książkowe, oficjalne;
holding;
mastery;
occupancy;
use;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich