włączać do dokumentacji

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
włączać do dokumentacji
czasownik, aspekt niedokonany
file 
Administracja
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich