Translatica, kierunek polsko-angielski
wizytować rzeczownik; → inspection
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich