Translatica, kierunek polsko-angielski
wierzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
belief;
creed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich