Translatica, kierunek polsko-angielski
wielki niepokój rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → dismay
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich