Translatica, kierunek polsko-angielski
widywać czasownik, aspekt niedokonany;
see;
meet;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich