Translatica, kierunek polsko-angielski
wiadomość rzeczownik, rodzaj żeński;
message;
news;
notice;
news;
information ang. amerykańska;
word;
knowledge;
advice;
item;
newscast ang. brytyjska;
news item;
knowledge;
note;
tip;
tidings;
newscast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich