Translatica, kierunek polsko-angielski
wgniatać czasownik, aspekt niedokonany;
dent;
indent;
impact;
press in;
dish;
sag;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich