Translatica, kierunek polsko-angielski
wewnętrzny przymiotnik;
internal;
inner;
interior;
intrinsic;
inward;
domestic;
inland ang. brytyjska;
in-house;
inside;
indoor;
inboard;
in-band;
moral;
internat;
home;
within;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich