werbować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
werbować
czasownik, aspekt niedokonany
enroll 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich