Translatica, kierunek polsko-angielski
wchód rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
entry;
entrance;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich