Translatica, kierunek polsko-angielski
wartownik rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
sentry;
guard wojsko;
warden;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich