Translatica, kierunek polsko-angielski
wartościować czasownik, aspekt niedokonany;
evaluate informatyka;
assess;
value;
valuation matematyka;
estimate;
valuation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich