Translatica, kierunek polsko-angielski

wał rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy;
shaft elektryka, techniczny, inżynieria;
rampart;
bank;
roller rolnictwo, przemysł;
pier;
dyke;
levee ang. amerykańska;
dike;
torus medycyna;
vallum medycyna;
wall;
bund;
billow;
cylinder;
land roller rolnictwo;
mound;
bulwark;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich