Translatica, kierunek polsko-angielski
wachlować czasownik, aspekt niedokonany;
fan;
sway;
rock;
flutter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich