Translatica, kierunek polsko-angielski
vademecum rzeczownik, rodzaj nijaki;
handbook książkowe, oficjalne;
vade mecum książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich