Translatica, kierunek polsko-angielski
użycie siły rzeczownik, rodzaj nijaki;
violence;
use of force bezpieczeństwo publiczne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich