Translatica, kierunek polsko-angielski
uzgodnić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też uzgadniać
agree;
reconcile;
adjust;
agreed;
align;
negotiate;
square;
arrange;
accord;
appointed;
conform;
harmonize;
settle;
handshake techniczny;
concerted;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich