uzbrajać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
uzbrajać
czasownik, aspekt niedokonany
arm
prime 
Wojsko
fuse
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich