Translatica, kierunek polsko-angielski
uwzględnienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
allowance;
allowing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich