Translatica, kierunek polsko-angielski
utyskiwanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
grumbling książkowe, oficjalne;
grumble;
complaint;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich