utulać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
utulać
czasownik, aspekt niedokonany
console 
potoczne, nieoficjalne
calm
comfort 
potoczne, nieoficjalne
hug
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich