Translatica, kierunek polsko-angielski
utrudzić czasownik, aspekt dokonany;
fatigue książkowe, oficjalne;
exhaust książkowe, oficjalne;
weary;
tire;
fatigue;
fag;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich