Translatica, kierunek polsko-angielski
utrapieniec rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
nuisance potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
pest potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich