Translatica, kierunek polsko-angielski
ustęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
paragraph prawo;
passage;
section prawo;
water closet ang. brytyjska, celownik;
toilet ang. amerykańska, techniczny;
closet ang. brytyjska;
latrine;
article;
privy;
cloakroom;
subhead;
extract;
WC ang. brytyjska, eufemizm;
heading;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich