Translatica, kierunek polsko-angielski
ustalenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
decision;
finding;
fixation;
fixing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich